uil website
schoolgebouw

Een nieuwe school, een nieuwe naam

Met ingang van 1 augustus jl. is basisschool Het Landtgoed gefuseerd met basisschool De Waaier.


Met trots dragen wij nu de naam: De Buitenplaats. De nieuwe website is momenteel in ontwikkeling.

Huidige contactgegevens:

De Krogt 6 (navigatie: Laan van Oostergeest)
2361 GT Warmond
071-3010568
directie@bsdebuitenplaats.nl

Groene schoolplein

De scholen in Warmond hebben eigen moestuintjes op het groene schoolplein. Door samen het groene schoolplein te ontdekken en te onderhouden leren de kinderen hoe zij planten kunnen verzorgen en hoe de natuur werkt. Hiermee geven we invulling aan natuureducatie. Streven is om aan de overkant van de school een schooltuin te bewerkstelligen, waarbij kinderen van groep 6 en 7 gewassen kunnen gaan kweken.

Landtgoed Shows

Wij stimuleren onze leerlingen om hun talenten te delen met de rest van de school tijdens de Landtgoed Shows. Daarbij ondersteunen we elkaar waar nodig. Dit resulteert in indrukwekkende optredens, vaak met zang, dans, beeldende kunst, trucs, complimenten, literatuur en glitter and glamour.

Levend onderwijs

Basisschool Het Landtgoed helpt kinderen zich optimaal te ontwikkelen en zich voor te bereiden op hun rol in de maatschappij.
Elk kind krijgt de ruimte die het nodig heeft om zijn/haar talenten te ontwikkelen, naar eigen vermogen en in eigen tempo. Wij bieden onderwijs op ieders niveau. Naast de verbale uitleg kun je hierbij denken aan samenwerken en het gebruik van beeldmateriaal. Wij hechten waarde aan zogenoemd ‘levend onderwijs’: we spelen in op wat er gebeurt binnen de maatschappij en dichter bij huis. Wij stimuleren ook de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

Basisschool Het Landtgoed

Basisschool Het Landtgoed

Contact

De Krogt 6
2361 GT Warmond
071 - 301.14.80
info@hetlandtgoed.nl